Norma Dedicated Precision Hero - kvinnlig shooter med liten borrmästerskapskärle och räckvidd sidovy  

Skytte

Dedicated_Precision_black_CMYK.png

Norma har traditionellt arbetat tillsammans med framgångsrika skyttar. Vi har skapat möjligheter och utvecklat ammunition i syfte att driva sporten till yttre gränser för mänsklig kapacitet. Vi har haft stor framgång genom åren som vi är stolta över.

Strikt övervakning av varje steg i produktionsprocessen och noggrann balansering av laddning och kulvikt ger optimal jämnhet i haatighet och ger maximal noggrannhet. Vi fortsätter att inspireras och med en kombination av talang, kreativt tänkande och tekniska innovationer kommer fler mästare att koras.