Norma Oryx

”Bondning” innebär att kulans mantel och kärna smälts samman för att få kulan stark och förhindra mantelseparation vid stora påfrestningar.
norma komponenter Kula Marken

Sedan introduktionen av Oryx 1996 har den blivit spjutspetsen i vårt sortiment. Världen över har den prisats för sina prestanda. Vad är det då som gör Oryxkulan så unik? Jo, en kombination av snabb expansion för dödande skott samt hög restvikt och djupverkan för de mera krävande skotten.

Oryx är en så kallad bondad kula, vilket innebär att mantel och kärna är hoplödda. Kulan öppnar sig alltså snabbt men sammanlödningen gör att separation av mantel och kärna förhindras vilket leder till restvikter på över 90%. Detta bidrar i hög grad till att kulan får den djupa och raka penetration som den också blivit berömd för.

Överlägsen vidhäftning

Till Oryx använder Norma ett mycket avancerat smältningsförfarande som ger en överlägsen vidhäftning mellan mantel och kärna. För en perfekt kontrollerad expansion, även i låga farter eller vid mjukdelsträffar, måste den främre mantelväggen tunnas ut och dimensioneras på rätt sätt.

Invändiga klyvningszoner

Spetsen på Oryx har därför invändiga klyvningszoner och med en speciell teknik lämnas den yttersta delen av spetsen obondad. Det är dessa detaljer som skiljer Oryx från andra bondade kulor och ger den ett brett användningsområde under de mest skiftande jaktförhållanden.

Så här fungerar din Oryxkula

Hur mycket och hur snabbt en jaktkula expanderar beror på anslagshastigheten och vilket motstånd kulan möter. Men skjutavståndet och storleken på viltet kan man sällan bestämma i förväg. Oryx är därför konstruerad för att klara ytterlighetsfallen. Låg anslagshastighet och klent vilt eller grovt vilt på nära håll spelar inte så stor roll, Oryx fungerar alltid på rätt sätt.

Kalibrar:
222 Rem
223 Rem
220 Swift
22-250 Rem
6 mm BR
6XC
243 Win
6,5x55
6,5-284
270 Win
270 WSM
7x57 R
7x57
7x65 R
280 Rem
7x64
7 mm Rem Mag
7 mm Blaser Mag
7,5x55 Swiss
308 Win
30-06
300 WSM
308 Norma Mag
300 Win Mag
300 Blaser Mag
8x57 JRS
8x57 JS
338 Win Mag
338 Blaser Mag
35 Whelen
358 Norma Mag
9,3x57
9,3x62
9,3x74R
375 H&H Mag
375 Blaser Mag