Hornady V-MAX ®

norma komponenter Kula Marken

V-MAX är en sk varmintkula dvs designad att expandera mycket snabbt. Restvikten är minimal. Den är framtagen för att användas mot skadedjur men fungerar även bra för målskjutning i och med den goda precisionen. Plastspetsen förbättrar ballistiken och snabbar på expansionen ytterligare.

Kalibrar:
.222 Rem
.223 Rem
.22-250 Rem
.243 Win
.270 Win