Här används cookies!

Norma-Ammunition.com uses cookies for login, measuring traffic and to find out how the website is used. Currently the website does not store any personal data except for forms, which the visitors fill in.

Norma använder cookies för till exempel inloggning, mäta trafiken och för att se hur webbplatsen används. Webbplatsen lagrar i dagsläget inte några personuppgifter bortsett från formulär som besökare fyller i.

Tredjepartscookies

Ibland använder vi också tredjepartscookies, cookies från andra företag än Norma, t ex om användaren tittar på ett Youtube-klipp på norma, så lagrar Youtube cookies med information om vad användaren tittat på.

Det här är en cookie

En cookie är en datafil som lagras i din dator. Cookien innehåller information från den webbläsare som används men inga andra personuppgifter eller andra identifieringsuppgifter. All statistik som samlas in används i samlad form för ovanstående syften.

Cookies i lagen

Användningen av cookies regleras i 6 kapitlet, 18 paragrafen i lagen om elektronisk kommunikation. Enligt lagen ska alla besökare informeras om cookieanvändningen och ges möjlighet att förhindra att cookies lagras på datorn. Genom att ha webbläsaren inställd för att tillåta användning av cookies anses användare ha lämnat sitt samtycke till detta.

Cookies på norma

Följande fasta tjänster på norma använder cookies:

Google Analytics – Vi använder Google Analytics för att spåra och analysera besökstrafiken på norma . Informationen analyseras i samlad form.

Norma – används för att lagra val av språk

AddThis – används för att användaren enklare ska kunna dela länkar till sidorna på norma

Cookie consent - Används för att spara information om att besökaren har tagit del av vår cookie-information. Våra cookies driftas på svenska servrar.

Inkognitoläge

Din webbläsare kan ha stöd för så kallat “inkognitoläge”. Om du använder detta så raderas dina cookies varje gång du stänger din webbläsare.

 

Fotnot

Detta är ett levande dokument och kommer att uppdateras efter gällande lagar och regler samt vår egen praxis och behandling av data.