240 Weatherby Magnum

Hornady Soft Point Kula
Kula Hornady SP 70 gr
Kulvikt 4,5 g / 70 gr
B.C 0,269
C.O.L 77,0 mm / 3,031
# 2410
Krut Laddvikt grains Hastighet m/s (Utgång) Hastighet fps (Utgång)
Norma 204 Max 54,4
Min 52,0
1134
1081
3720
3547
Norma URP Max 53,6
Min 50,8
1105
1031
3625
3384
Ovrig Kula
Kula Sierra MK 70 gr
Kulvikt 4,5 g / 70 gr
B.C 0,259
C.O.L 76,0 mm / 2,992
# 1505
Krut Laddvikt grains Hastighet m/s (Utgång) Hastighet fps (Utgång)
Norma 204 Max 54,4
Min 52,0
1138
1082
3734
3550
Hornady Helmantel Kula
Kula Hornady FMJ 80 gr
Kulvikt 5,2 g / 80 gr
B.C 0,261
C.O.L 78,0 mm / 3,071
# 2430
Krut Laddvikt grains Hastighet m/s (Utgång) Hastighet fps (Utgång)
Norma MRP Max 56,0
Min 53,0
1074
1028
3524
3373
Norma URP Max 52,0
Min 50,2
1049
1009
3442
3310
Nosler Ballistic Tip Kula
Kula Nosler BST 95 gr
Kulvikt 6,5 g / 95 gr
B.C 0,379
C.O.L 78,0 mm / 3,071
# 24095
Krut Laddvikt grains Hastighet m/s (Utgång) Hastighet fps (Utgång)
Norma MRP Max 53,5
Min 51,0
1004
944
3294
3097
Norma URP Max 49,2
Min 46,8
971
919
3185
3015
Partition Kula
Kula Nosler Partition 100 gr
Kulvikt 6,5 g / 100 gr
B.C 0,384
C.O.L 78,0 mm / 3,071
# 35642
Krut Laddvikt grains Hastighet m/s (Utgång) Hastighet fps (Utgång)
Norma MRP Max 53,0
Min 50,0
985
943
3232
3094
Norma URP Max 48,9
Min 0,0
964
0
3163
0
Hornady Soft Point Kula
Kula Hornady SP 100 gr
Kulvikt 6,5 g / 100 gr
B.C 0,381
C.O.L 77,5 mm / 3,051
# 2450
Krut Laddvikt grains Hastighet m/s (Utgång) Hastighet fps (Utgång)
Norma MRP Max 53,0
Min 50,0
984
922
3228
3025
Norma URP Max 48,9
Min 0,0
954
0
3130
0
Oryx Kula
Kula Norma Oryx 100 gr
Kulvikt 6,5 g / 100 gr
B.C 0,257
C.O.L 77,5 mm / 3,051
# 66050
Krut Laddvikt grains Hastighet m/s (Utgång) Hastighet fps (Utgång)
Norma URP Max 48,9
Min 46,4
952
891
3123
2923
Norma MRP Max 52,9
Min 50,9
962
911
3156
2989