Laddata

Varning! Handladdning kan vara farligt och det är viktigt för oss att du inte skadar dig själv eller andra. Läs noga igenom nästa kapitel innan du fortsätter!
Norma patroner och kulor med mätinstrument  

Varning! Handladdning kan vara farligt! Följ alltid givna laddata, ha ett korrekt handhavande och normalt säkerhetstänkande.

Oavsiktliga eller felaktiga handladdningssförfaranden kan leda till allvarlig personskada. Handladdningen ska endast göras efter noggrann och fullständig instruktion. Eftersom enskilda handladdningsförfaranden, operationer och säkerhetsmetoder är bortom vår kontroll, avsäger vi oss allt ansvar för eventuella skador som kan uppstå.

Laddning av en patron kräver att man följer praxis. Så länge du följer givna laddata, har ett korrekt handhavande och normalt säkerhetstänkande kommer din handladdning att bli en succée. 

1. Börja aldrig ladda med den maximala krutladdning som visas i dessa dessa tabeller, oavsett din erfarenhet.
2. Överstig aldrig maximala laddningar eftersom det kommer att resultera i alltför stort kammartryck.
3.Sluta omedelbart att skjuta vid tecken på höga tryck eller annat onormalt som tex annorlunda knall.

Många-till-lot-variationer, designändringar eller specifikationsändringar som ligger utanför vår kontroll kan påverka komponenter som nämns. För att säkert använda denna eller någon annan guide eller manual, måste du hålla dig välinformerad om den tekniska utvecklingen av omladdning. Vi tror att informationen som erbjuds kommer att leda till säker drift om rätt utrustning och komponenter används på ett rimligt sätt.

Eftersom Norma Precision AB inte har någon kontroll över de aktuella komponenterna, är det sätt på vilket komponenterna är sammansatta, eller villkoret eller kvaliteten på skjutvapen som används, inget ansvar, varken uttryckt eller underförstått, antaget för användningen av denna guide eller för någon annan Norma produkt. Norma Precision AB är under inga omständigheter ansvarig för eventuella skador som uppstår till följd av användningen av denna information oavsett om det är kontrakt, skadestånd eller annat inklusive följdskador.

 

Krutförvaring

För att bibehålla goda prestanda under så lång tid som möjligt är det viktigt att förvara krut i en gynnsam miljö. Med det menas i sammanhanget jämn temperatur, gärna runt 12-15 grader C och i en luftfuktighet runt 40-50%. För torr luft torkar ut krutet, vilket leder till högre tryck och förändrade prestanda. Tänk också på att återförsluta krutbehållaren noggrant.

Patroner kan med fördel förvaras i samma typ av miljö för bibehållen kvalitet.

 

Brinntider för krut

Om man jämför marknadens krutsorter och deras brinnhastighet i förhållande till varandra ser man snart att de inte riktigt stämmer mot varandra. Det kan vara både rätt och fel. Ett krut kan vara snabbare/hetare i en patron, men tvärtom i en annan. Därför beror jämförelserna på hur man ställer krut mot varandra. Genom att det finns så många inblandade faktorer är det i princip omöjligt att göra en rankinglista, som gäller under alla förhållanden. 

Eurenco Bofors har gjort en lite annorlunda rankinglista, som vi publicerat i vår egen Laddmanual. Man har skjutit samtliga krut med samma krutmängd (43,2 gr) i 308 Win och använt en 143 gr helmantelkula. Snabba krut ger höga tryck och höga hastigheter och tröga tvärtom. Referens har varit IMR 4350, som åsatts värdet 100. Ett annat krut som visar 120 säger alltså att trycket/hastigheten var 20% högre. Den här tabellen är framtagen för att ge en lite bättre känsla för krutens prestanda. Den återger också precis hur kruten beter sig just med den här laddningen. 

Datan ska användas som INFORMATION och INTE SOM BAS FÖR LADDATA. Använd alltid publicerad data när du handladdar.

Powder

Relative Velocity

Relative Pressure

Vihtavuori, N 350 197,6 949,8
Vihtavuori, N 105 187,1 675,3
Rottweil P 806 179,5 630,4
Accurate, XMP 5744 145,8 607,2
Accurate, 1680 142,8 605,2
Hodgdon, 4198 178,8 454,5
Winchester, 296 166,7 449,4
Hodgdon, H 4227 161,5 414,2
IMR, 4227 163,1 405,2
Winchester, 680 154,3 399,2
Vihtavuori, N120 152,4 351,3
Vihtavuori, N 125 145,5 293,7
IMR, 4198 142,9 265,4
Alliant, Re 7  143,0 257,1
Rottweil, R 901 138,7 232,0
Norma, 200 137,4 230,4
Alliant, 10X 137,7 214,6
Accurate, XMR 2015 129,0 203,6
Hodgdon, H 322 131,9 202,9
Vihtavuori, N 130 131,8 195,2
Vihtavuori, N 133 130,6 185,1
Vihtavuori, N 530 130,0 174,5
Accurate, 2230 128,9 173,8
Hodgdon, H 4895 127,5 173,6
IMR, 3031 129,7 171,2
Norma, 201 127,0 171,0
Rottweil, R 902 126,6 170,0
IMR, 4320 125,3 163,0
Vihtavuori, N 135 126,5 160,6
Vihtavuori, N 140 125,5 157,3
IMR, 4895 123,5 153,3
Hodgdon, H 335 125,2 151,7
IMR, 4064 122,8 148,3
Accurate, 2460 125,1 146,9
Alliant, Re 12 122,1 144,5
Rottweil, R 907 115,0 137,9
Vihtavuori, N 540 119,3 137,5
Norma, 202 120,6 136,2
Hodgdon, BL-C2 120,0 133,8
Alliant, Re 15 120,0 133,7
Norma, 203B 119,9 133,6
Winchester, 748 118,5 127,4
Raufoss, NC96M 109,7 127,3
Rottweil, R 903 114,5 122,0
Accurate, 2520 118,6 119,6
Vihtavuori, N 150 115,7 118,0
Winchester, 760 110,4 116,3
Vihtavuori, N 550 111,2 112,6
Hodgdon, H 380 112,0 112,0
Hodgdon, H 414 111,3 110,9
Vihtavuori, N 160 102,1 107,5
Norma, URP 106,5 106,4
IMR, 4350 100,0 100,0
Rottweil, R 904 101,0 99,1
Norma, 204 100,9 98,9
Hodgdon, 4350 100,0 94,9
IMR, 4831 98,3 93,2
Accurate, 3100 90,1 92,0
Allitan, Re 19 94,8 90,7
Rottweil, R 905 92,9 89,9
Accurate, XMR 4350 94,2 84,4
Vihtavuori, N 560 91,1 83,2
Alliant, Re 22 90,2 81,1
Norma, MRP 89,9 80,1
IMR, 7828 84,3 77,5
Hodgdon, H 4831 91,1 77,3
Alliant, Re 25 83,1 71,8
Vihtavuori, N 165 83,7 69,3
Norma, 217 76,0 65,2
Vihtavuori, N 170 74,8 38,7

 

Normas laddmanual

Den andra utgåvan av Normas laddmanual finns i engelsk version och är en uppdatering av vår första manual som gavs ut 2004 - en manual för alla entusiaster som bör finnas i varje jägares/skytts samling. 

Med denna bok önskar vi dela med oss av vår kunskap och erfarenhet från över 117 års tillverkning av Norma-patroner och komponenter. I boken hittar du en historisk presentation över samtliga kalibrar samt fakta och information om komponenter, ballistik och handladdning. Boken erbjuder data till omkring 2000 laddningar i över 80 olika kalibrar och vänder sig till både handladdare och jägare.

För att köpa ett exemplar, kontakta din närmaste återförsäljare.

Norma-Reloading-Handbook.png

Reloading Manual
Prod nr 66040112

 

JUMP TO TOP ↑