Skytte

Norma har av tradition alltid samarbetat med framgångsrika  skyttar. Tillsammans har vi skapat möjligheter och utvecklat ammunition med syftet att driva sporten till den yttersta gränsen för mänsklig förmåga.

Framgångarna har genom åren varit många och stora, det är vi stolta över, men vi slår oss inte till ro.

Sträng kontroll av varje steg i tillverkningsprocessen och en omsorgsfull avstämning av krutladdning och kulvikt ger optimal jämnhet i utgångshastighet och maximal precision.

Inspirationen bara ökar och med en blandning av talang, kreativt tänkande och tekniska innovationer kommer fler mästare att skapas.