Ladda ner som pdf

Woodleigh Helmantel 500 gr

 • Kultyp Kulvikt Ballistisk koefficient Produktnummer
  Woodleigh Helmantel 32,4 g / 500 gr 0,370 (b.c)
  0,318 (s.d)
  # 20112062
 • Hastighet
  V0 V50 V100 V150 V200
  640 (m/s) / 2100 (f/s) 607 (m/s) / 2001 (f/s) 575 (m/s) / 1904 (f/s) 544 (m/s) / 1811 (f/s) 515 (m/s) / 1721 (f/s)
 • Anslagsenergi
  E0 E50 E100 E150 E200
  6638 (J) / 4897 (ft.-lb.) 5970 (J) / 4445 (ft.-lb.) 5357 (J) / 4027 (ft.-lb.) 4798 (J) / 3642 (ft.-lb.) 4292 (J) / 3290 (ft.-lb.)
 • Kulebanehöjd i förhållande till siktlinjen då denna ligger 40 mm över pipans centrum. Värden angivna för inskjutning på X meter
  0 50 100 150 200 m
  -40 13 -88 -258
 • Kulebanehöjd i förhållande till siktlinjen då denna ligger 1,6 inches över pipans centrum. Värden angivna för inskjutning på X yards
  0 50 100 150 200 yds
  -1,6 0,3 -2,7 -8
 • Momentum
  0 50 100 150 200 m
  20,700 19,700 18,600 17,600 16,700