Ladda ner som pdf

Woodleigh Helmantel 450 gr

 • Kultyp Kulvikt Ballistisk koefficient Produktnummer
  Helmantel 29,2 g / 450 gr 0,325 (b.c)
  0,371 (s.d)
  # 20110712
 • Hastighet
  V0 V50 V100 V150 V200
  655 (m/s) / 2150 (f/s) 617 (m/s) / 2035 (f/s) 580 (m/s) / 1925 (f/s) 545 (m/s) / 1818 (f/s) 511 (m/s) / 1716 (f/s)
 • Anslagsenergi
  E0 E50 E100 E150 E200
  6258 (J) / 4620 (ft.-lb.) 5551 (J) / 4141 (ft.-lb.) 4909 (J) / 3702 (ft.-lb.) 4332 (J) / 3303 (ft.-lb.) 3815 (J) / 2942 (ft.-lb.)
 • Kulebanehöjd i förhållande till siktlinjen då denna ligger 40 mm över pipans centrum. Värden angivna för inskjutning på X meter
  0 50 100 150 200 m
  -40 12 -85 -253
 • Kulebanehöjd i förhållande till siktlinjen då denna ligger 1,6 inches över pipans centrum. Värden angivna för inskjutning på X yards
  0 50 100 150 200 yds
  -1,6 0,3 -2,6 -7,8
 • Momentum
  0 50 100 150 200 m
  19,100 18,000 16,900 15,900 14,900