Jakt

Fem-pack med 50% förnyelsebart råmaterial

Nu är våra askinreden uppdelade i moduler om fem patroner, så att jägaren kan riva loss ett fem-pack och stoppa i fickan. Med kännedom om att fem patroner för det mesta är mer än tillräckligt i en jaktsituation, är det här verkligen en bra förbättring. För att enkelt få ut patronen ur inredet behöver du bara trycka på hylskroppen och skjuta/trycka ut den.Vi vill hjälpa dig att skydda vår produkt på ett praktiskt och miljövänligt sätt. Genom att tillverka våra inreden av 50 % förnyelsebart råmaterial, innebär detta också att våra inreden är ett bra hjälpmedel för att göra upp eld.