Sponsrade

Teknik College Värmland

Teknikcollege är en gemensam resurs för berörda kommuner som samverkar genom avtal. Det är en kvalificerad yrkesinriktad teknikutbildning som verkar både på gymnasial och eftergymnasial nivå. Undervisningen bygger på en kombination av teoretiska och praktiska ämnen.

För att förse industrin, såväl regionalt som lokalt, med tillgång till kvalificerad arbetskraft krävs ett ökat samarbete och dialog med företagen. 

Inom ramen för Teknikcollege kan företag kommunicera sina framtida kompetensbehov och tillsammans med utbildningsanordnare få visst inflytande över utbildningars utveckling, form och innehåll. Genom en snabb omställning inom utbildningsväsendet kan den lokala industrins behov tillgodoses och på det sättet verka för regionens långsiktiga hållbarhet och tillväxt.


SOS Barnbyar

Alla barn har rätt till en trygg uppväxt med kärleksfulla vuxna omkring sig. Därför hjälper SOS Barnbyar varje år hundratusentals barn att få växa upp i en familj. De samlar in pengar för att erbjuda utsatta barn en uppväxt i en trygg familj, antingen genom en plats i någon av deras barnbyar eller genom att stötta familjer.

Unicef Sverige

Arvika Skyttegille

Eda Golfklubb

Forshaga Akademin

Arvika Basket

Arvika Hockey

Jocke Smålänning AB

 

Emil Andersson och Kim Rauséus

Resultatlistan från Vännäs - PDF 

 

 

Emil Andersson och Kim Rauseus vinner Mekonomen Cup
Grattis till Emil och Kim, vinnare i Meknomen Cup 2016, Vännäs 20 feb.

 

Team Norma skyttar

Friends

Friends är en icke-vinstdrivande organisation vars uppdrag är att stoppa mobbning. Friends utbildar och stödjer förskolor, skolor och idrottsföreningar i hela landet. Deras vision är ett samhälle där barn och unga växer upp i trygghet och jämlikhet.

Nolltolerans

För att underlätta skolans arbete mot mobbning så förser Nolltolerans mot mobbning Sveriges skolor med användbart material, kunskaper och tips om hur man kan förebygga, upptäcka och åtgärda mobbning. Deras ambition är att det arbete de bedriver ska bli ett värdefullt tillskott och en uppskattad inspirationskälla.

TMD - Tillsammans mot droger

Tillsammans Mot Droger samverkar genom ett stort nätverk av olika aktörer med olika åsikter kring ansvaret över en drogfri omgivning. I synnerhet för de unga. Genom olika slags insatser medverkar TMD till att driva detta, ständigt aktuella arbete, framåt.

Riksförbundet Hem och Skola

Riksförbundet Hem och Skola är en intresseorganisation för samtliga föräldrar och vårdnadshavare med barn i någon svensk skolform. Det betyder att Riksförbundet Hem och Skola når över ett stort skolpolitiskt område och behandlar ett stort spektra av frågor. Det handlar om allt ifrån övergripande skolpolitik, arbetsmiljö och skolans arkitektur till arbete mot mobbning, kampen mot alkohol, tobak och narkotika och engagemanget i den lokala föreningen, skolstyrelsen eller brukarrådet.

Trafikkalendern

Trafikkalendern har i 22 års tid arbetat för en bättre trafiksäkerhet i Barnens närmiljö. Läsåret 2012/2013 distribueras materialet till drygt 500 000 elever i åldern 6-12 år, 27 000 lärare och 3 500 lokalt förankrade företag och organisationer. Engagemanget från det lokala näringslivet möjliggör att allt material kan delas ut gratis. Via arbetsplatserna sprids också information bland vuxna om barns utsatthet i trafiken.

Framtidsvalet

I Framtidsvalets katalog kan elever få hjälp att välja väg till sin framtid genom att:

- Läsa om olika arbetsplatser och yrken.
- Läsa om hur arbetsmarknaden ser ut de närmaste åren.
- Läsa om de olika gymnasieprogrammen, sommarjobb och prao etc.