Verktyg och Underhåll

Alla verktyg som behövs i produktionen tillverkas hos Norma av Normas egna verktygsmakare och alla verktyg kontrolleras i enlighet med fastställda rutiner. Vi mäter alla produktionsverktyg med en mätanordning som har en noggrannhet upp till 1/10000 mm, och som i sin tur kalibreras regelbundet.

I Normas produktion används så många som 2 517 mätinstrument - alla kontrolleras och kalibreras med fasta intervaller.