Laddavdelningen

Laddavd._527x400.png
Laddavd2._527x400.png

Hylsor och kulor av högsta kvalitet är utgångspunkten för laddning av Normas patroner och själva laddningsprocessen säkerställer att också slutprodukten håller högsta kvalitet - Normas jakt- och skyttepatroner.

Det är viktigt att en kula har rätt utdragningskraft och att tändsatsen sitter rätt placerad i tändhatten. Patronen måste laddas med krut som är optimalt för kalibern, hylsans volym och kulans vikt, för att uppnå önskad mynningshastighet och den bästa precision som patronen kan åstadkomma.

För att få fram det bästa krutet testas alla krutsatser med avseende på hastighet och tryck. Det maximala arbetstrycket ska också vara korrekt i förhållande till CIP-normerna.