Labb

Norma-2013-003_527x400.png

De flesta råmaterial som anländer till Norma, skickas först till labbet för en mottagningskontroll, medan en del produkter undersöks på andra avdelningar.

I labbet utförs också tester i samarbete med produktionsavdelningarna. På avdelningen för patronhylsor avgör maskinoperatören, med labbets hjälp, när de rätta kriterierna uppnåtts för att sätta igång en ny produktionskörning och vidare kontrolleras hårdhet, materialstruktur och hylsornas dimensioner genom alla processer.