Kulavdelning

Kulavd_527x400.png
Kulavd2_527x400.png

Produktion av precisionskulor kräver verktyg med hör precision för att alla kulor ska bli identiskt lika. För att uppnå högsta precision är minsta möjliga avvikelse med avseende på balans, mantelns godstjocklek, diameter, vikt och längd av avgörande betydelse för resultatet. Därför är det viktigt att utföra en omsorgsfull inspektion av mantelproduktionen och slutinspektion av kulan.

Det slutliga beviset på god precision kommer fram vid provskjutningen. Alla kulsatser provskjuts avseende precision. Jaktkulor har också expansionstestats.