Hylsavdelning

Norma-2013-016_527x400.png
Norma-2013-022_527x400.png

“NORMA‘S BRASS IS NOT JUST GOOD, IT‘S EXCEPTIONAL.”

*Citat från en amerikansk ammunitionstillverkare. 

Normas produkter är kända över hela världen för mycket hög kvalitet. Hylsorna är en betydande del av detta goda renommé. Överlägsen kvalitet ger hylsorna lång livslängd och hemma-laddaren många omladdningar. Normas hylsor tillverkas av det allra bästa råmaterialet, med mycket små variationstoleranser och de levererar precision patron efter patron.

Hylshalsen glödgas för att bli mjukare Detta förhindrar gasläckage och håller kulan stadigt i åtminstone 10 år, utan att sprickor uppstår pga föråldrat material.

Längre ner på hylskroppen, runt eldhålet, ska mässingen vara hård. Här är hårdheten nästan dubbelt så stor som runt hylshalsen. Materialstrukturen berättar om hårdheten. Under bearbetningen av de stora, mjuka kornen, bryts de ner till mindre, vilket gör materialet hårdare.

Vid glödgningen, blir små korn större och hårdheten avtar.

Norma producerar 40 miljoner hylsor om året och den viktigaste faktorn i hylsproduktionen är kvalitetskontroll. Från start fram till färdig hylsa sker fortlöpande inspektioner och totalt 15-20 mätningar, beroende på hylsa. Låsmåttet, från hylsbröstet till hylsbotten, utgör en av de viktigaste delarna av hylskontrollen.

Utöver detta genomförs en slutinspektion där hylsornas körs genom en mätanordning och inspekteras visuellt.

 

  

Att många kända ammunitionstillverkare världen över laddar sina patroner med Normatillverkade hylsor, är bara ett av många bevis på verkligt hög kvalitet!