Hylsavdelning

Norma-2013-016_527x400.png
Norma-2013-022_527x400.png

Norma producerar 40 miljoner hylsor om året och den viktigaste faktorn i hylsproduktionen är kvalitetskontroll. Från start fram till färdig hylsa sker fortlöpande inspektioner och totalt 15-20 mätningar, beroende på hylsa. Låsmåttet, från hylsbröstet till hylsbotten, utgör en av de viktigaste delarna av hylskontrollen.

Utöver detta genomförs en slutinspektion där hylsornas körs genom en mätanordning och inspekteras visuellt.