Företagsinfo

Vår produktion

När ambitionen är att tillverka komponenter av högsta kvalitet och patroner med högsta precision, måste utgångspunkten vara att allt råmaterial som används och alla steg i produktionen också är av högsta kvalitet. För att åstadkomma detta är det absolut nödvändigt att noggrant kontrollera råmaterial, verktyg och alla steg i produktionsprocessen, fram till färdig patron.

SIST MEN INTE MINST...

Utan skicklig och kunnig personal kan inte ens de allra modernaste och mest sofistikerade maskiner och kontrollinstrument producera kvalitetspatroner. För dig och för Norma är det personalen, tillsammans med maskiner och mätinstrument som utgör den viktigaste garantin för patroner av bästa kvalitet.