Kvalitet

ISO 9001:2008

 

 

Norma certifierades första gången maj 1999 med SS-EN ISO 9001:1994. I april 2014 förnyades certifikatet SS-EN ISO 9001:2008.