Nyheter

Den norska skyttefesten börjar

På fredag hålls öppningsceremonin för årets Landsskytterstevnet. Den här gången är det Lesja, som gästar evenemanget med över 5.000 anmälda skyttar i alla klasser från Rekrutt som yngsta, till äldsta veteraner i V73. Alla deltar både i Bana och Fält, för att kåra en norsk mästare i varje klass.

Vinnaren i ban-skyttet blir årets Skytterkonge, den mest prestigefyllda titeln inom norskt skytte. För skyttarna i klasserna 3-4-5 är detta programmet för det inledande banskyttet:

-        Tre minuter med provskott

-        Fem skott liggande på en och en halv minut

-        Fem skott stående på tre minuter

-        Fem skott knästående på två minuter

-        Tre minuter med provskott igen, för "tiskudden", alltså "tio-skottaren" – dvs tre skott stående, tre skott knästående och fyra liggande, eldgivning tre minuter - allt mot en en-meterstavla på 200 m. Klass 1 skjuter allt liggande, klass 2 knä och ligg. Rekrutt, Eldre Rekrutt, Junior, V65 och V73 skjuter Bana på 100 m och en 60 cm-tavla.

Inledande fältskytte är vanligtvis 30 skott för både klassindelade, veteran och rekruttklasser och skjutavståndet för rekrutt och veteran är 100 meter. De klassindelade skyttarna skjuter på avstånd från 175 m till 400 m på årets Landsskytterstevne. Men innan fält-rundan, startar alla med Minneskjutning, som är sex skott liggande på en rund tavla. Efter den ordinarie fält-rundan kommer så Stang- och Snabb-skyttet. Stang-skyttet är ett snabbskytte uppkallat efter överste Georg Stang och två serier skjuts på 25 sekunder. Första serien mot fältmålet Småen, är på 145 m i år. Andra målet är en kvartsfigur på 235 m och skyttar med flest träff går vidare till avslutande Stang-final, där mästaren kåras.

Fält-snabbskyttet är mot tre fältmål – två Småen och en kvartsfigur, med avstånd från 100 till 170 m i år. Första position är stående, med geväret stående vid foten, laddat och säkrat. På "eld" ska alla tre mål träffas på kortast möjliga tid. Norge-mästaren i snabb-skytte kåras i avslutande final – 6 skott knästående och 6 skott liggande mot 1/10 figur på 200 m och på skjuttiden 110 sekunder.

Landskytterstevnet är en vecka där kombinationen av skytte och social samvaro står i fokus och alla åldersgrupper från yngst till äldst deltar med entusiasm. Totalt skjuter varje skytt ca 150 skott på LS – det är en patronförbrukning på ungefär 750.000 st på en vecka. Förmodligen är Landsskytterstevnet den vecka på året då det skjuts flest Norma Diamond Line 6,5x55!