Nyheter

Norma och Gyttorp

Norma Precision AB köper minoritet i Gyttorp AB

Fürth, Tyskland, 8 januari 2014 Norma Precision AB och Förvaltnings AB Segersta har undertecknat ett kontrakt, varigenom Norma har köpt upp förvärvar en minoritetsandel i Gyttorp AB i januari 2014, med möjlighet att köpa återstående andelar. Norma Precision AB är ett helägt dotterbolag till RUAG Ammotec, marknadsledaren inom jakt- och sportskytteammunition i Europa. Avtalet är ytterligare ett steg i RUAGs strategi för att stärka grossistverksamheten på sina nyckelmarknader och för att utveckla sin affärsverksamhet samt relation med distributörer och slutkunder, samt att utöka sin produktportfölj med ledande märken. Parterna har kommit överens om att inte avslöja köpesumman.

Gyttorp AB är marknadsledande inom hagelpatroner i de nordiska länderna och företaget äger Gyttorp Jakt AB och Gyttorp Oy, vilka är etablerade återförsäljare för sport/jaktprodukter i Sverige och Finland. Gyttorp Cartridge Company AB, som tillverkar hagelpatroner, ingår också i köpet.

”Jag är väldigt nöjd med att ha förmånen att välkomna Gyttorps grossistverksamhet som vår  samarbetspartner i Sverige och Finland och ser fram emot att jobba tillsammans för att stärka och öka våra marknadsandelar ytterligare i regionen”, säger Matthias Vogel VP Marketing för RUAG Ammotec.

Gyttorp kommer att bli den enda distributören för alla RUAG-ägda jakt- och skytterelaterade märken – Norma, RWS, Geco, Rottweil – i Sverige och Finland.

För mer information, kontakta Paul-Erik Toivo, VD Norma Precision, tel +46-72 572 4947.