Historia

Normas ledare

1902-1942 Ivar Enger (Direktör Oslofabriken, Norge)
1904-1942 Gustaf Hoff (Direktör Norma Precision, Åmotfors)
1942-1957 Amund Enger (VD, Oslofabriken, Norge)
1943-1957 Andreas Torp (VD, Norma Precision, Norge)
1957-1962 Amund Enger (flyttar till Sverige och fortsätter ensam som VD)
1962-1967 Amund Enger Junior
1967-1977 Bror Garonius
1978-1985 Jörgen Svensson
1985-1991 Thage Södergren
1991-1995 Lars Lavén
1995-2013 Torbjörn Lindskog
2013-20xx Paul-Erik ToivoPressmeddelande, 13 mars 2013


Paul-Erik Toivo ny VD för Norma Precision


Paul-Erik Toivo har lång internationell och industriell erfarenhet. Han har haft ledande befattningar, bl a inom Cloetta, SAKO- , Metso- och senast Isku-koncernen. ”Vi kommer att intensifiera arbetet med att växa ute i världen och speciellt i USA. Samarbetet med vårt systerföretag inom RUAG Ammotec ska också stärkas, säger Paul-Erik från Nürnberg, där Norma Precision AB´s styrelsemöte hållits i samband med Europas största jakt- och friluftsmässa, IWA Outdoor Classics under helgen, och där företaget varit representerat varje år, alltsedan mässan hölls för första gången 1973.

Torbjörn Lindskog har framgångsrikt lett Norma Precision i 17 år, när han nu går i pension och lämnar över rodret. ”Jag är tacksam för några fantastiska år på Norma, tillsammans med underbara medarbetare och ser nu fram emot en lite mindre hektisk tillvaro, även om jag kommer att sitta med i Normas styrelse och dessutom behålla mitt ordförandeskap i AFEMS tills 2015. Jag önskar både Norma och Paul-Erik lycka till för framtiden.”

Norma Precision AB, som ingår i den schweiziska RUAG-koncernen, omsätter idag ca 270 MSEK och har omkring 190 anställda för sin produktion av jakt- och skytteammunition. All tillverkning, från råmaterial till färdig produkt, sker i fabriken i värmländska Åmotfors.

AFEMS står för ”Association of European Manufacturers of Sporting Ammunition - en ideell organisation som representerar medlemmarnas intressen, för att bevara och främja aktiviteter i anknytning till skytte.