Att rengöra en pipa

Det enklaste sättet att minimera problemen är dock att skjuta med Diamond Line, om man skjuter mycket. Vid våra tester av Diamond Line Bana visar pipan efter 10.000 skott i kaliber 6,5x55, ännu inga väsentliga tecken på tombakavlagringar och den håller fortfarande god precision.

Det bästa sättet att få loss fastbrända krutrester är att använda en bra bronsborste med rätt diameter, samt en bra rensolja. Mässingborste och rensolja ska användas efter varje gång man skjutit. Vitsen är att lösa upp krutslam. Torrdra efteråt med en linnelapp.

Om du har gammal krutslagg i pipan, linda en lapp runt en sliten borste och lägg på JB pasta eller Goldmedallion/Remington Bore Cleaner. En sådan här genomgång bör upprepas var 300-500:e skott, om du har problem med gammal krutslagg. De båda slipmedlen är mjuka och bryts successivt ned till mindre partiklar. Därmed nöter de inte på loppet. Var NOGA med att få bort ALLT polermedel.

Använd en s.k. Bore Guide för att centrera stången och minimera kladd. Olja in loppet med en vapenolja efter rengöringen. Det ger minskade beläggningar.

Rekommenderade solventer:

  • Hoppes BR
  • Shooters Choice
  • Norma X-TEND NR 1
  • Hoppes Nr 9 Nitro Solvent (utmärkt för .22LR)

Tombaklösare:

  • Sweet's
  • Robla Solo
  • Shooters Copper Remover

.22LR och hagel

För bly .22 LR och hagel, använd borste av mässing eller stål, indränkt med en Nitro Solvent, som löser blyet. Torka rent och dra in med en vapenolja.

Dela in pipan i 3 delar. Stöd gärna mynningen av pipan mot en vägg, så du inte kör genom borsten. Rengör pipan väl efteråt med rensolja och linnelappar.

1/3 = 10 gånger

 

2/3 = 10 gånger

 

3/3 = 10 gånger