Als PDF herunterladen

9,3x57

 • Geschoss Norma Oryx 232 gr
  Geschossgewicht 15 g / 232 gr
  B.C 0,267
  C.O.L 74,5 mm / 2,933
  # 20693071
 • Pulver Ladegewicht Grain Geschwindigkeit m/s Geschwindigkeit fps
  Norma 201 Max 48,3
  Min 46,1
  720
  680
  2362
  2231
  Norma 202 Max 50,5
  Min 48,0
  727
  687
  2385
  2254
  Max 0,0
  Min 0,0


  Max 0,0
  Min 0,0


  Max 0,0
  Min 0,0


 • Geschoss Norma FMJ 232 gr
  Geschossgewicht 15 g / 232 gr
  B.C 0,381
  C.O.L 76,0 mm / 2,992
  # 20693061
 • Pulver Ladegewicht Grain Geschwindigkeit m/s Geschwindigkeit fps
  Norma 201 Max 46,0
  Min 44,0
  711
  684
  2333
  2244
  Norma 202 Max 46,4
  Min 44,0
  718
  657
  2356
  2156
  Max 0,0
  Min 0,0


  Max 0,0
  Min 0,0


  Max 0,0
  Min 0,0


 • Geschoss Norma Vulkan 232 gr
  Geschossgewicht 15 g / 232 gr
  B.C 0,278
  C.O.L 74,5 mm / 2,933
  # 20693051
 • Pulver Ladegewicht Grain Geschwindigkeit m/s Geschwindigkeit fps
  Norma 201 Max 46,9
  Min 44,0
  707
  674
  2320
  2211
  Norma 202 Max 49,1
  Min 47,0
  725
  694
  2379
  2277
  Max 0,0
  Min 0,0


  Max 0,0
  Min 0,0


  Max 0,0
  Min 0,0


 • Geschoss Norma Alaska 286 gr
  Geschossgewicht 18,5 g / 286 gr
  B.C 0,365
  C.O.L 76,5 mm / 3,012
  # 20693161
 • Pulver Ladegewicht Grain Geschwindigkeit m/s Geschwindigkeit fps
  Norma 201 Max 42,1
  Min 40,0
  622
  596
  2041
  1955
  Norma 202 Max 44,3
  Min 42,0
  632
  606
  2074
  1988
  Norma 203-B Max 47,1
  Min 45,0
  632
  588
  2074
  1929
  Max 0,0
  Min 0,0


  Max 0,0
  Min 0,0


 • Geschoss Norma Oryx 286 gr
  Geschossgewicht 18,5 g / 286 gr
  B.C 0,330
  C.O.L 74,5 mm / 2,933
  # 20693081
 • Pulver Ladegewicht Grain Geschwindigkeit m/s Geschwindigkeit fps
  Norma 202 Max 44,5
  Min 43,0
  640
  620
  2100
  2034
  Norma 203-B Max 46,5
  Min 44,0
  638
  612
  2093
  2008
  Norma 201 Max 44,8
  Min 42,4
  648
  610
  2126
  2001
  Max 0,0
  Min 0,0


  Max 0,0
  Min 0,0


 • Geschoss Woodleigh RNSN 286 gr
  Geschossgewicht 18,5 g / 286 gr
  B.C 0,331
  C.O.L 75,5 mm / 2,972
  # 47
 • Pulver Ladegewicht Grain Geschwindigkeit m/s Geschwindigkeit fps
  Norma 201 Max 41,5
  Min 39,0
  622
  581
  2041
  1906
  Norma 202 Max 42,9
  Min 40,0
  630
  593
  2067
  1946
  Norma 203-B Max 46,1
  Min 44,0
  630
  592
  2067
  1942
  Max 0,0
  Min 0,0


  Max 0,0
  Min 0,0