Als PDF herunterladen

270 WSM

 • Geschoss Nosler BST 130 gr
  Geschossgewicht 8,4 g / 130 gr
  B.C 0,433
  C.O.L 71,0 mm / 2,795
  # 27130
 • Pulver Ladegewicht Grain Geschwindigkeit m/s Geschwindigkeit fps
  Norma 204 Max 61,7
  Min 58,0
  1004
  950
  3294
  3117
  Max 0,0
  Min 0,0


  Max 0,0
  Min 0,0


  Max 0,0
  Min 0,0


  Max 0,0
  Min 0,0


 • Geschoss Nosler Partition 130 gr
  Geschossgewicht 8,4 g / 130 gr
  B.C 0,416
  C.O.L 70,0 mm / 2,756
  # 16322
 • Pulver Ladegewicht Grain Geschwindigkeit m/s Geschwindigkeit fps
  Norma 204 Max 61,7
  Min 58,0
  1002
  946
  3288
  3104
  Max 0,0
  Min 0,0


  Max 0,0
  Min 0,0


  Max 0,0
  Min 0,0


  Max 0,0
  Min 0,0


 • Geschoss Nosler BST 140 gr
  Geschossgewicht 9,1 g / 140 gr
  B.C 0,456
  C.O.L 70,3 mm / 2,768
  # 27140
 • Pulver Ladegewicht Grain Geschwindigkeit m/s Geschwindigkeit fps
  Norma 204 Max 60,2
  Min 57,0
  964
  915
  3163
  3002
  Max 0,0
  Min 0,0


  Max 0,0
  Min 0,0


  Max 0,0
  Min 0,0


  Max 0,0
  Min 0,0


 • Geschoss Hornady SP 150 gr
  Geschossgewicht 9,7 g / 150 gr
  B.C 0,462
  C.O.L 68,2 mm / 2,685
  # 2740
 • Pulver Ladegewicht Grain Geschwindigkeit m/s Geschwindigkeit fps
  Norma 204 Max 59,5
  Min 56,0
  938
  890
  3078
  2920
  Norma MRP Max 65,8
  Min 63,0
  970
  931
  3183
  3055
  Max 0,0
  Min 0,0


  Max 0,0
  Min 0,0


  Max 0,0
  Min 0,0