Norma Oryx

Bondning betyder att mantel och blykärna är sammanlödda för att ge en stark sammanbindning och hindra separation eller kulsplittring vid träff i viltet, även i grova ben.

Perfekt uppsvampning

För att erhålla en perfekt expansion i alla anslagshastigheter, har Oryx en tunn främre mantel med invändiga klyvzoner. Bondningen och den tjockare bakre mantelväggen ger en mycket hög restvikt (oftast över 90%), samt god inträngning i viltet. Med snabb expansion till stor diameter utan att splittras ger Oryx en stor sårkanal med liten köttförstörelse. Den höga restvikten säkrar dessutom bra penetration och hög energiavlämning. Bilden till vänster visar en Oryx-kula i kaliber 30-06, som har tagits ur en älgtjur med en levande vikt på 350 kg.

Kulan har träffat revben, samt lungor, men restvikten är ändå 96%. Vid spetsen kan du skönja klyvzonerna och den obondade delen av kulan. Det är en överlägsen vidhäftning mellan mantel och blykärna. En nedslipad Oryx-kula tål utan vidare att vridas 90 grader utan att manteln släpper från kärnan.

ORYX


Oryx håller ihop även vid en massiv trä i grövre ben och lämnar få splitter i omgivande vävnad. Det gör också att kulan inte avviker från sin riktning inne i kroppen.

 

 

Soft Point


En konventionellt tillverkad blyspetskula splittras ofta vid träff i ben. I värsta fall kan den totalfragmenteras eller så kan kärnan separera helt från manteln.

 

Oryx finns i följande kalibrar och kulvikter:

222 Rem. 3,6 g 7x64 11,0 g 8x57 JRS 12,7 g 
223 Rem. 3,6 g 7x65 R 10,1 g 8x57 JS 12,7 g
22-250 Rem. 3,6 g  7x65 R 11,0 g 338 Win. M. 14,9 g
220 Swift 3,6 g 7 mm Rem. M. 10,1 g 338 Blaser M. 14,9 g
6 mm BR 6,5 g 7 mm Rem. M. 11,0 g 35 Whelen 16,2 g
6XC 6,5 g 7,5x55 Swiss 11,7 g 358 Norma M. 16,2 g
243 Win. 6,5 g 308 Win. 11,7 g 9,3x57 15,0 g
6,5x55 10,1 g 30-06 11,7 g 9,3x62 15,0 g
270 Win. 9,7 g 30-06 13,0 g 9,3x62 18,5 g
270 Win. 10,7 g 300 WSM 11,7 g 9,3x62 21,1 g
270 WSM 9,7 g 308 Norma M. 11,7 g 9,3x74 R 18,5 g
7x57 R 10,1 g 300 Win. M. 11,7 g 375 H&H M. 19,4 g
7x57 10,1 g 300 Win. M. 13,0 g  375 Blaser M. 19,4 g
7x64 10,1 g 300 Blaser M. 13,0 g  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nästa generations Oryx -
ny vikt och form


Norma är i färd med att uppdatera den ursprungliga Oryxens design. Normas mål, är att bibehålla dess funktion, så att nöjda kunder kommer att få samma tillförlitliga resultat, men att samtidigt ge kulan bättre prestanda på längre avstånd. Boat tailen och en bättre profil ger en 30-procentig ökning eller mer i BC (=ballistisk koefficient).

Den första kulan med förbättrad prestanda är Oryx i kaliber .30, i 11,7 gram/180 grain. Den laddas i 308 Win, 30-06, 300 WSM och 300 Win Mag, samt säljs som komponent.

Ytterligare en ny kulvikt är 10,7 g / 165 grain, som utvecklats i den nya designen. Det finnas just nu i samma kalibrar som 11,7 grams-kulan, samt i 7,5x55.

Läs mer om den nya designen i norska Jakt (vi publicerar artikeln med redaktionens goda medgivande), där jaktskribent Jörund Lien har utvärderat Oryx.

Stäng
Stäng