Jakt världen över

Traditioner är väldigt olika runt om i världen och det är en av anledningarna till att andra kulturer är så intressanta. En sak är säker, det gäller även jakten.

Ett exempel på detta är att amerikaner ofta använder lätttare kulor med högre utgångshastighet och ofta skjuter på längre avstånd. Traditionellt sett använder européerna tyngre kulor med lägre utgångshastighet och skjutavstånden är kortare. Detta har en direkt inverkan på valet av kulor i USA och Europa.

Kulor som träffar med hög hastighet måste vara hårdare för att hålla ihop bättre. Därmed är en spetsnosig kula lämpligare för jakt på långa avstånd, än de traditionella rundnosade blyspetsarna.

En annan faktor är vilken sorts jakt som bedrivs. Jagar du för köttet eller trofén? Är du intresserad av maximalskotteffekt eller vill du förvissa dig om att så lite kött som möjligt kommer till skada? Återigen, allt detta påverkar valet av kula på olika platser i världen.

Normas patronsortiment täcker i stort sett all sorts jakt, från norr till söder och från öst till väst.

Läs mer om vår urval för afrikanskt plains game, Nordeuropa, Central- och Sydeuropa, Nordamerika och Ryssland.

Stäng
Stäng