Marknad Skandinavien


Kenneth Skoglund
Marknad, jakt/skytte Skandinavien
Dir: +46 (0)571-315 33
Fax: +46 (0)571-315 40
Mob: +46 (0)70-572 96 36
kenneth.skoglund@ruag.com


Anders Brolund
Marknad, skytte Sverige
Dir: +46 (0)571-315 38
Fax: +46 (0)571-315 40
Mob: +46 (0)70-516 44 57
anders.brolund@ruag.com