Välgjort handarbete för toppkvalitet

I mer än hundra år, har Norma Precision AB, Åmotfors, tillverkat finkalibrig ammunition. Det är en hundra-årig tradition och en stor erfarenhet, som ligger till grund för denna välgjorda produkt. Men viktigast av allt är jägarnas och skyttarnas erfarenheter, som alltid haft ett stort inflytande.Följande uttryck myntades av en produktionschef på Norma:

"Ett kretskort är en mycket komplex produkt, men lätt att tillverka. En patron däremot är en enkel produkt, svår att tillverka."

Inget kan vara mer sant. En patron består av många variabler och det sker provtagningar och tester av varje del och inför varje serieproduktion.

Det krävs kunskap och 
erfarenhet att göra dem,
likaså krävs det utomor-
dentlig ingenjörskonst att
se till att maskinerna håller
toleranser på tusenden av
millimetrar, dag ut och dag
in. Duktiga anställda, tradi-
tioner och gedigen erfaren-
het  - det här är anledningen
till att patronerna som tillver-
kas i Åmotfors, är av högsta
kvalitet och gör Norma till
ett av de största namnen i
branschen.
Kvaliteten övervakas kontinuerligt. Utsorterade produkter bildar basen för förbättringar.

Stäng
Stäng