14 additional calibers Volume No. 2 contains reloading data for 87 calibers in total. The latest additions are the 6 mm PPC, 6XC, 7 mm Blaser Magnum, 300 Norma Magnum, 300 Blaser Magnum, 300 RUM, 338 Blaser Magnum, 338 Norma Magnum, 375 H&H Flanged Magnum, 375 Blaser Magnum, 500/416 Nitro Express, 458 Lott, 450 Rigby and the 500 Nitro Express 3".
Nils Kvale - Kulor, krut och älgar Uppdaterad utgåva, sammanställd av Sten Backhans och Lars-Yngve Ekström. Boken säljes hos Normas återförsäljare.
Fermer
Fermer